Skip to main content

Historie van de svTEO

Hieronder staat het overzicht van de historie van de svTEO zoals hij ook staat in de 100 jaar svTEO KNOTS.

Joop de Vries & Bart Corperaal

Voetbal

In de 30 jarige jubileum uitgave van SV TEO staat een mooi verhaal van de toenmalige voorzitter B.S. Bolt over het begin van SV TEO. Vijf jonge jongens, ongeveer zestien jaar, waren in april 1920 erg onder de indruk van het kampioenschap van de Groninger v.v. Be Quick.
Dit waren A. Doff, G.H. Bolt, G.W. Schutter, L. Dreise en Jan v.d. Wijk. Deze vijf enthousiastelingen besloten dat er ook in Ten Post gevoetbald moest worden. Op 1 mei 1920  was er een vergadering in café Schutter, waar 24 leden werden ingeschreven onder de naam T.E.O (Ten Post en Omstreken). Dit omdat de leden ook uit omliggende dorpen kwamen.

Opvallend feit is dat de vereniging volgens deze bron op 1 mei 1920 is opgericht, terwijl 25 mei 1920 als officiële oprichtingsdatum wordt genoemd voor SV TEO. De reden hiervan is niet te achter halen.
De eerste wedstrijden waren tegen Woltersum dat een jaar eerder opgericht was. Gezien de uitslagen (28-0 en 13-1) was Woltersum meer bedreven in het voetballen dan TEO. De volgende vijf jaren werden er seriewedstrijden gespeeld tegen andere dorpsteams, zoals Garsthuizen, Loppersum, Tjuchem, Meedhuizen, Schilwolde en Thesinge. Dit waren meerdere wedstrijden op één dag, met aan het eind van de dag een winnaar. In 1926 werd TEO onderdeel van de G.V.B. (Groninger Voetbal Bond) en werden de wedstrijden gespeeld op de zondag. In dat eerste jaar in de G.V.B waren de resultaten direct goed, wat resulteerde in een kampioenschap voor het eerste team. Tien jaar later, het seizoen 1936/1937, werd weer het kampioenschap behaald in de 1e klasse van de G.V.B. en werd er gepromoveerd naar de 3e klasse van de KNVB. Na een jaar volgde echter degradatie.

Het is dan intussen 1940, de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. Door o.a. tewerkstellingen en onderduiken wordt er niet gevoetbald tot 1947. In dat laatste jaar wordt weer begonnen met voetballen in de 2e klasse GVB. Eén van de drijvende krachten achter het voetbal, was dhr. H. Schenkel, later vooral bekend in Ten Post als “Ome Rieks”. In het 30 jarig jubileum boekje (1950) staat dat hij toen al 25 jaar lang de penningmeester van TEO was.
In datzelfde jubileum boekje staat het volgende stukje tekst van een van de oprichters: dhr G.W. Schutter en tevens de allereerste secretaris van de vereniging:
Als mede-oprichter van de v.v. Ten Post wil ik aan het verzoek om een enkel woord te schrijven ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan gaarne voldoen. Allereerst wil ik de v.v. Ten Post van harte feliciteren met haar 30-jarig jubileum. Wanneer men eens terugdenkt, dan heeft de v.v. Ten Post heel wat meegemaakt in de afgelopen dertig jaar. Promotie en degradatie hebben zich afgewisseld, speelvelden die niet aan de eisen voldeden, door vertrek van spelers, enz. Laten de spelers en vooral de jongeren de vereniging en vooral de mooie voetbalsport trouw blijven en blijf ook de teleurstellingen blijmoedig accepteren. Laten we hopen, dat uit de jonge generatie, waarover de v.v. Ten Post momenteel beschikt, nog eens een elftal zal groeien, waarop heel voetbal lievend Ten Post trots kan zijn.Met de beste wensen voor de toekomst,

Inmiddels bezat TEO een behoorlijk voetbalveld op het land van de heer A. Doff, maar door de aanleg van de Rijksweg tussen Groningen en Delfzijl moest dit veld in 1954 gesloten worden. Na vijf jaar zonder voetbal werd er een ander veld gevonden bij de heer Steenbergen aan de Eestumerweg. Dit veld werd door vrijwilligers met elkaar speelklaar gemaakt en feestelijk geopend.

In 1966 werd besloten over te gaan naar het zaterdag voetbal. Direct in het eerste zaterdag seizoen werd TEO 1 kampioen in de in de 2e klasse, waarna het team twee seizoenen in de 1e klasse mocht spelen. In 1970 ging TEO voetballen op de velden achter de sporthal ’t Holt waar nu nog steeds gevoetbald wordt.
In 1979 promoveert TEO 1 met trainer Batjes wederom naar de1e klasse GVB. In 1981 werd het tweede veld met verlichting in gebruik genomen met een lichtwedstrijd tegen Jong FC Groningen.
Qua senioren voetbal was deze periode voor TEO een hoogtepunt, met vier senioren elftallen en in het seizoen 81/82 zelfs vijf senioren teams die deelnamen aan de competities. Heel bekende namen uit deze periode zijn Ytsen van Huis (beheerder dorpshuis, gangmaker achter het georganiseerde jeugdvoetbal, organisator zwaluwen jeugdtoernooi) en Henk de Jager (meer dan 35 jaar lang wedstrijdsecretaris, jeugdleider/trainer, organisator, materiaalman, oudpapier man en voetballer).
De jaren 2000 – 2010  was een mooie periode voor het voetbal in Ten Post. Na drie jaar achter elkaar de nacompetitie gehaald te hebben werd er in 2006/2007 door TEO 1 gepromoveerd naar de 5eklasse in een wedstrijd tegen Gruno. Een nog mooier jaar volgde door in die klasse direct kampioen te worden, waarop promotie naar de 4e klasse werd afdwongen. Beide promoties met de toen nieuwe trainer Ruben Muller waren een feest voor Ten Post.
In 2011 werd dit kunstje herhaald onder leiding van de trainers Gerben vd Hoek en Henk Majoor. Laatst genoemde is momenteel weer hoofdtrainer van SV TEO. In het seizoen 2020/2021 wordt hij opgevolgd door Devin van Wijngeeren.

Waar er veel vertrouwen is rond het senioren voetbal zijn er anno 2020 de nodige zorgen rond het jeugdvoetbal. De afgelopen jaren is de trend ingezet dat het het aantal jeugdspelers terugloopt. Om dit op te vangen is in 2012 een samenwerking met de vv Stedum aangegaan onder de naam SJO STEO. De aanwas van jeugd uit Ten Post is echter momenteel klein. Veel woningen staan leeg omdat deze versterkt moeten worden tegen aardbevingen.


Gymnastiek

In 1957 wordt TEO een echte SPORTVERENIGING, als de afdeling gymnastiek wordt opgericht.
Het “oprichtingsverhaal” staat goed beschreven in de 50 jarige jubileum uitgave door T. Blaauw-Annema.

Eind 1956 werd mij gevraagd bestuurslid te worden van een op te richten afdeling gymnastiek naast de reeds bestaande voetbalvereniging TEO. Dat hier behoefte was aan een gymnastiekclub bleek wel, want een groepje jongens en meisjes ging reeds naar Woltersum. In de algemene oprichtingsvergadering werden drie heren en twee dames als bestuurslid gekozen. Na overleg met B&W en het hoofd van de O.L.S kregen we toestemming in één lokaal van deze school van start te gaan. Met geringe financiële middelen werden door het bestuur enkele gebruikte toestellen aangeschaft en een leider gezocht die bereid was in zo’n gebrekkige accommodatie les te geven. Nu kon de pret beginnen. Niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen kwamen in grotengetale de lessen bezoeken (20 tot 30 in een lokaal van 8x8). De oudere leden die het begin hebben meegemaakt, zullen zich nog zeer goed herinneren hoeveel werk er verzet moest worden voor en na de lessen. Het lokaal dat we mochten gebruiken, was nog dagelijks in gebruik als kleuterschool. De meubeltjes e.d. werden in een ander lokaal gezet. De zware gymtoestellen moesten uit de bergplaats achter de school naar binnen worden gesleept en na de lessen weer terug. Het lokaal schoonmaken, de meubeltjes weer op hun plaats, zodat de juf de volgende morgen de kleutertjes weer kon ontvangen. We hebben het zo heel wat jaartjes volgehouden, maar de tijd staat niet stil. Bij het onderwijs werd ook hard aan verbetering gewerkt. Toen dan ook de nieuwe school en kleuterschool in gebruik genomen waren, werd alles wat ruimer en gemakkelijker. Maar we waren nog lang niet tevreden. Er werden plannen gesmeed voor een nieuwe sporthal, die inmiddels al weer enige jaren in gebruik is. Als we nu na negentien jaar terugkijken, is hier toch erg veel verbeterd. De ± 30 jarige dames die van de oprichting af lid zijn, zijn vrij wat leniger en beter in conditie als de dames die toen als 30-jarige voor het eerst in hun leven begonnen met gymnastiek. Hier geld zeker :”Jong geleerd, oud gedaan”.

Als we in het jubileumboekje rond het 60 jarig bestaan kijken, blijkt dat de afdeling nog steeds groeit en dat er in die tijd ook een enthousiaste jazz-groep geweest is.
In het jubileum boekje ter ere van het 75 jarige bestaan lezen we dat de afdeling gymnastiek een aantal jaren in een moeilijke fase heeft gezeten, met name door veel wisselingen in de leiding. Met een nieuwe leiding (Willemien Bruulsema) en een nieuw bestuur (Pieke van Bruggen en Vrouk v/d Klok) wordt weer nieuw leven in de gymafdeling gebracht. Zo wordt de gymuitvoering weer gehouden wat een groot succes is. In 1996 gaat eindelijk de lang gekoesterde wens in om met de afdeling gymnastiek lid te worden van de KNGU. Er wordt een turnselectie groep opgericht en met een aantal meiden wordt deelgenomen aan de wedstrijden van de KNGU.
Het wordt echter steeds lastiger om goede leiding te vinden voor de afdeling gymnastiek. Ook het aantal leden loopt terug (o.a. door de toename van het meidenvoetbal), zodat in juni 2018 besloten moet worden te stoppen met de afdeling gymnastiek. Zo komt er na 62 jaar een einde aan het turnen in Ten Post.


Volleybal

De afdeling volleybal van SV TEO is opgericht op 19 juni 1973 naar aanleiding van een enquête die TEO instelde om de inwoners te vragen of er misschien nog behoefte was aan andere sporten dan voetbal en gymnastiek.
Bij de oprichting zijn 35 man lid geworden, en er is een periode competitie gespeeld door twee damesteams en een herenteam. Er werd op de vrijdagavond getraind door de dames en heren en er was nog een ‘recreatief’ uurtje volleybal.

Er is nergens terug te vinden hoe lang deze afdeling uiteindelijk heeft bestaan. 

SPONSOREN

Expertise

Content Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Branding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Online Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Digital Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

De website van de svTEO maakt gebruik van enkele cookies, uitsluitend voor het goed functioneren van pagina! Door het gebruik van de site of het sluiten van deze melding gaat u hiermee akkoord.